Voorstellingen - 1949- Pinky een blank negermeisje

— Welkom op de website van Theatergroep TOP —

Korte inhoud

Dit spel speelt tegen de achtergrond van de nog steeds felle strijd tussen blank en zwart in Zuid Amerika en is dus uitermate actueel.Pinky, een blank negermeisje, geboren en getogen onder de gehate negers, wordt door haar Grootje in de gelegenheid gesteld ver van huis voor verpleegster te studeren, in de hoop, dat Pinky in de toekomst het lot van haar rasgenoten enigs zins zal kunnen verzachten.
Tijdens haar zevenjarige studie onder de blanken heeft niemand bemerkt, dat Pinky negerbloed had. Maar als Pinky ten huwelijk wordt gevl aagd door een jonge arts, weet zij zich verplicht hem omtrent haar afkomst in te lichten.Pinky durft dit echter niet uit angst, dat de liefde van de jonge arts ten opzichte
van haar persoon niet sterk genoeg zal bluken, om de schande van een huwelijk met een negermeisje te kunnen dragen.Pinky vlucht terug naar haar Grootje. Na zeven lange jaren keert zij weer in haar oude omgeving. Grootje is zielsverheugd, maar Pinky is haar oude omgeving ontwend en voelt zich niet meer thuis onder de uitgestoten negers. Ze weet zich geen raad en zou het liefst terug willen vliegen naar haar jonge arts en ergens gaan wonen waar niemand hen kent.Maar Grootje wijst haar op haar plicht. Grootje heeft haar niet voor niets laten studeren,Pinky blijft… Langzaam ontdekt Pinky haar taak. Haar rasgenoten hebben haar nodig. En als straks de jonge arts komt, die haar overal gezocht heeft, weigert
Pinky om met hem mee te gaan.De strijd, die Pinky echter te voeren heeft tegen vooroordeel, haat en verguizing,is bovenmenselijk. De haat van de blanken tegen de negers is niet gemakkelijk te overwinnen. Doch als Pinky deze strijd dreigt te verliezen, is het haar jonge arts, die haar als dokter en echtgenoot terzijde zal staan.

Auteur

Cid Rickett Sumner

Rollen

Pinky
Dicey Johnson
Jake Waters
Rozelia
Rechter Walker
Dokter Joe
Miss Em
Miss Melba Wooley
Tom
Een agent van politie