Voorstellingen - 1958- Spel met een droom

— Welkom op de website van Theatergroep TOP —

Korte inhoud

Een meisje van elf jaar heeft haar vader zien vallen van de molenomloop. Hii bleef dood aan haar voeten liggen. Maar in haar kinderlu’ke fantasie heeft het meisje meer gezien dan zich in werkeiukheid afspeelde. Zij meende nog juist te zien hoe de knecht van vader zun voet terugtrok, waarmee hij hem van de omloop trapte. Het was een verschrikkelijke gewaarwording voor het kind. Zij durft er met over te spreken, maar neemt haar geheim mee ver weg naar een tante, die zich verder over het weesje ontfermen zal. Daar droomt zij van vader en de knecht. Ieder ogenblik ziet zij het verschrikkelijke gebeuren weer opnieuw voor zich afspelen. Het overweldigt haal totaal. Zij kan aan niets anders meer denken.En in haar hart groelt de haat. De haat tegen de knecht die haar vader vermoord heeft. En als zij verneemt, dat de knecht eigenaar geworden is van haar vaderlijk erf en de molen, omdat contracten hebbell uitgewe¬zen, dat alles na de dood van vader in eigendom aan de knecht zou overgaan vanwege de geheime schulden, die de vader bu de knecht had, dan begrijpt zij het motief en nemen de haat en wraakgevoelens nog onheilspellender gestalten aan. En in haar binnenste nestelt zich een plan. Het is te waanzinnig, om er over te denken. Maar zij is waanzinnig. Waanzinnig van haat. Zij denkt er over en speelt met de gedachte. Het plan neemt steeds vastere vormen aan. Het zal haar eigen ondergang betekenen, als zij het ten uitvoer brengt. Maar wat komt zij zelf er nog op aan Als hij maar lijdt, verschrikkelijk liidt, en haar vader gewro¬ken wordt. Zij besluit om de knecht te verleiden tot een huwelijk met haar. Pas als zij met hem getrouwd is, zal zij hem kunnen, doen lijden Het huwelijk wordt gesloten. Het wordt een verschrikkelijk huwelijk. De man is kapot. Totdat de vrouw achter haar vergissing komt. De man is volkomen onschuldig aan het gebeurde. De huishoudster kan getuigen en bewijzen.De vrouw is radeloos. Alles wat zij geofferd heeft zou voorniets geweest zijn?Heeft zij dan al die jaren een valse droom gekoesterd ? En in het volle besef tot welke onmenselijke daden zij gekomen is, voelt zij de wereld onder zich wegzinken en stort ineen. Maandenlang worstelt zij met de dood, doch het is de liefde van haar man, die haar voor het leven behoudt. En dan wordt uit de puinhopen van een droomleven een vernietigd huwelijk opnieuw opgebouwd.Een zeer sterk speelstuk.

Auteur

Hans Nesna

Rollen

De vader
Freek
Suzanne J Wissink
Frank
Marie G. Mekking
Mevr. Pronk Hoekman
Schram Kreunen

Datum

maart