Voorstellingen - 1981- Het woelige nest

— Welkom op de website van Theatergroep TOP —

Korte inhoud

Je moet het maar meemaken, dat je huis met zes dochters plotseling overvallen wordt door een gezin, bestaande uit enkel zoons. En als dan dat meisjesgezin nog hemelsbreed verschilt in allerlei opvattingen en levensgewoonten van dat jongens gezin dat kan dat wel eens een zeer woelig nest worden, als die twee gezinnen genoodzaakt worden om tien dagen lang onder een dak te bivakkeren. De meisjes zien er dan ook niet tegen op het jongensgezin compleet de oorlog te verklaren En de respectievelijke ouders doen duchtig mee! Want men kan mekaar niet uitstaan!Maar waar ouderen vasthoudend zijn, is de jeugd soepeler. Al gauw ontdekken de meisjes, dat de jongens tegen wie zij vechten “jongens” zijn, en.. omgekeerd.En terwijl de ouders doorvechten, zit de jeugd te vrijen in de verborgen hoekjes van het toilet, volkomen de kogels negerend, die zij gisteren nog op elkaar afgeschoten hebben en die nu nog over hun hoofden fluiten van de kant hunner respectievelijke ouders.En als de ouders in het heetst van het gevecht merken, dat zij door hun opgeschoten kroost in de steek gelaten zijn, neemt de oorlog tussen hen in nog heviger mate toe. Dit kan de jeugd echter niet beletten op de door haar ingeslagen weg voort te gaan. Integendeel, zij onderneemt verzoeningspogingen, totdat de beide vaders elkaar vinden in hun gemeenschappelijke belangen en liefhebberijen. Dan kan de strijdbijl voorgoed begraven worden en de liefde tussen de jonge partijen uit het donker van de loopgraven in het volle daglicht treden.Een dol gezellig stuk.Dat een avond van plezier en succes belooft.

Auteur

C. van der Lingen

Rolverdeling

Mijnheer Karel Witteman Guido Blankaart
Lies Witteman Jolanda Wittenberg
Yvonne Witteman Paula Harmsen
Caroline Witteman Anja B
Joop Witteman Saskia Beeuwkes
Marja Witteman Bea Pellen
Marjo Witteman Silvia Pellen
Mijnheer Hoogstraten Erik vd Bospoorte
Mevrouw Hoogstraten Anja Egelink
Herman Hoogstraten Theo vd Velde
Gerard Hoogstraten Peter Andriessen
Loe Hoogstraten Saskia Hogeweg
Klazien Jaarsma Jolanda vd Bospoorte

Datum

oktober